ارتباط با ما


آدرس پژوهشكده: قم-بلوار الغدير-بعد از شهرك قدس-دانشگاه قم-ساختمان كتابخانه مركزي-طبقه اول جنب آزمايشگاه مركزي
تلفن: 32103353-025
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 654806
تعداد بازديد از سايت: 128644492
تعداد بازديد زيرپورتال: 654806
اين زيرپورتال امروز: 95
در امروز: 16207
اين صفحه امروز: 95
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 8 بهمن 1399 10:40:17
اطلاعات متنی پژوهشکده محیط زیست
يكشنبه 19 اسفند 1397 دكتر منصور ابراهيمينام: منصور                                                                                           
نام  خانوادگي:ابراهيمي
پست الكترونيكي: ebrahimi@qom.ac.ir   
آدرس محل كار: دانشگاه قم- دانشكده علوم پايه
شماره تماس: 32103353
دانشكده: دانشكده علوم پايه
گروه: زيست­شناسي
مرتبه علمي: دانشيار
عضويت در واحدهاي پژوهشي: رئيس سابق پژوهشكده سبز

سوابق تحصيلي
كارشناسي:
كارشناسي ارشد: رشته دامپزشكي، سال 1369، دانشگاه شيراز
دكتراي تخصصي: رشته فيزيولوژي، گرايش غدد، سال 1375، دانشگاه شفيلد انگلستان
فرصت مطالعاتي: رشته بيوتكنولوژي، گرايش بيو انفورماتيك، سال 1386، دانشگاه موناش استراليا

 1- دبير شبكه ملي پژوهش و فناوري كشور
2- رئيس پژوهشكده سبز.
3- معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي فاطميه
4- مدير مركز رشد استان

زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه
بيوانفورماتيك، بيوتكنولوژي، محيط زيست، فيزيولوژي
 
طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:
1- فاز اول طرح ايجاد باكتري هاي دستكاري شده ژنتيكي جهت افزايش راندمان تصفيه فاضلابهاي صنعتي و شهري
2-  شناسايي ژنهاي درگير در سرطان ريه از طريق تجزيه و تحليل توالي هاي بيان شده رمزيابي شده
3- تعيين ميزان آلودگي منابع آبي و گياهي اطراف معدن منگنز و بررسي نقشه پراكنش آلودگي آبهاي شرب استان قم
4- نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در حفاظت از محيط زيست استان

دروس تدريس شده:
دروس كارشناسي: فيزيولوژي، اكولوژي، زبان تخصصي، زبان، بيوتكنولوژي
دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي : فيزيولوژي، بيوتكنولوژي، بيوانفورماتيك
دروس دكتري : فيزيولوژي پيشرفته، بيوتكنولوژي، بيوانفورماتيك

جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)
1- برترين فارغ التحصيل دانشجويان خارج
2- پژوهشگر نمونه
3- پژوهشگر نمونه استاني
4- پژوهشگر نمونه دانشگاه 

آشنايي با زبان­هاي خارجي:
انگليسي و ارمني  

مقالات و پژوهش ها:
مقالات فارسي چاپ شده در همايش ها
4_ حسين زاده فائزه، ابراهيمي منصور، شم آبادي نرگس، گليايي بهرام، "طبقه بندي سرطان ريه بر اساس خصوصيات مهم ساهتاري و فيزيكوشيميايي پروتئين هاي درگير در انواع تومور هاي ريوي با استفاده از مدل هاي داده كاوي" دوازدهمين كنگره ملي ژنتيك، 1391.
5_ رضوي سيد مرتضي، سالاري علي، ابراهيمي منصور، "طراحي ساختارهاي پيش بيني جهت تعيين ساختار ارگانيزمي انزيم استريول كوآنزيم آ دي سچوراز" دوازدهمين كنگره ملي ژنتيك، 1391.
6_ زينتي زهرا، ابراهيمي اسماعيل، زمان ثاني فاطمه، ديهمي طاهره، ابراهيمي منصور، "بررسي اساس مولكولي ميزان امگا 3 در گياهان" دوازدهمين كنگره ملي ژنتيك، 1391.
7_ شم آبادي نرگس، تاجيك قنري محمد علي، حسين زاده فائزه، ابراهيمي منصور، انصاري پيرسرايي زربخت، "بررسي اثر اتانل بر بيان ژن سلولاز در قارچ پنسيليوم كريسوجنوم با استفاده از ريل تايم پي سي ار" دوازدهمين كنگره ملي ژنتيك، 1391.
8_ صبور صبا، ابراهيمي منصور، بيكي اميرحسين، "دسته بندي و پيش بيني ارقام مقاوم و حساس به مگس زيتون با استفاده از مدل يادگيري ماشين" دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران، 1391.
9_ صبور صبا، ابراهيمي منصور، بيكي اميرحسين، "طبقه بندي زيتون با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري و بدون ناظر" دوازدهمين كنگره ملي ژنتيك، 1391.
10_ عباسي زهرا، ابراهيمي منصور، كيوان جو اميرحسين، عباسي روح الله، "بررسي ساختار پروتئيني نوروترنسميتر گابا با استفاده از مدل هاي آماري بيوانفورماتيكي" دوازدهمين كنگره ملي ژنتيك، 1391.
11_ بختياري زاده محمد رضا، ابراهيمي منصور، ابراهيمي اسماعيل، "معرفي توالي هاي ساده تكراري بيان شده به عنوان ماركر قابل اعتماد در تشخيص سرطان ريه" هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي، 1390.
12_ تعويذي اشكان، ابراهيمي اسماعيل، جلالي مختار، راه پيماسروستاني نرجس، ابراهيمي منصور، محب الديني مهدي، "بررسي فاكتورهاي تنظيمي در ناحيه پروموتري ژن انسولين در موجودات مختلف" هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي، 1390.
13_ راه پيما سروستاني نرجس، ابراهيمي اسماعيل، محمود معصومي، ايزدپناه كرامت اله، ابراهيمي منصور، "وجود coiled coilregion در ناحيه5 پروتئين پوششي ويروس موزائيك جنوبي مرغ و نقش احتمالي تسهيل كنندگي آن در بيماري زايي و مقاومت به گرما" هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي، 1390.
14_ طهماسبي احمد، ابراهيمي اسماعيل، ابراهيمي منصور، جعفرزاده محسن، "بررسي تغييرات در الگوي بيان ژن در طي تنش هاي شوري و اكسيداتيو با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي ميكرواري در آربيد و پسيس" هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي، 1390.
15_ ابراهيمي منصور، "استفاده از شبكه هاي عصبي براي پيش بيني مقاومت به گرما در آنزيمها" كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي، 1390.
16_ ابراهيمي منصور، "كاربرد مدل هاي بيو انفورماتيكي در پيش بيني زير گونه هاي ويروس آنفلونزا" كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي، 1390.
International Journal Papers
17_ بيژن زاده احسان, امام يحيي, ابراهيمي اسماعيل, ابراهيمي منصور, "Application of unsupervised weighting algorithms for identifying important attributes and factors contributing to grain and biological yields of wheat", Crop Breeding Journal, Vol. 2, No. 2, PP. 111-117, 2012.
18_ بيكي اميرحسين, صبور صبا, ابراهيمي منصور, "A new avenue for classification and prediction of olive cultivars using supervised and unsupervised algorithms", PLOS ONE, Vol. 9, No. 7, PP. 44164-44178, 2012.
19_ حسين زاده فائزه, ابراهيمي منصور, گليايي بهرام, SHAMABADI N., "Classification of Lung Cancer Tumors Based on Structural and Physicochemical Properties of Proteins by Bioinformatics Models", PLOS ONE, Vol. 7, No. 7, PP. 40017-40032, 2012.
20_ ديهيمي طاهره, نيازي علي, ابراهيمي منصور, كجباف كيميا, فنايي سميه, بختياري زاده محمدرضا, ابراهيمي اسماعيل, "Finding the undiscovered roles of genes: an approach using mutual ranking of coexpressed genes and promoter architecture-case study: dual roles of thaumatin like proteins in biotic and abiotic stresses", springerplus, Vol. 30, No. 1, PP. 1-10, 2012.
21_ AKBARPOUR M., ابراهيمي منصور, پيري مقصود, "The effect of aerobic training on the immune system of aging men", ANNALS OF BIOLOGICAL RESEARCH, No. 2, PP. 299, 2011.
22_ ابراهيمي اسماعيل, ابراهيمي منصور, ابراهيمي مهدي, "Amino acid features: a missing compartment of prediction of protein function", NaturePrecedings, Vol. 10, PP. 1-15, 2011.
23_ ابراهيمي اسماعيل, ابراهيمي منصور, رهپيما نرجس, ابراهيمي مهدي, "protein attributes Contribute to halo-stability,bioinformatics approach", Saline systems, No. 7 , 2011.
24_ ابراهيمي منصور, "Comparing various attributes of prolactin hormones in different species: application of bioinformatics tools", IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, No. 12, PP. 205, 2011.
25_ ابراهيمي منصور, طاهريانفرد مهناز, "the effects of heavy metals exposure on reproductive systems of cyprinid fish from kor river.", IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, No. 10, PP. 13-24, 2011.
26_ ابراهيمي منصور, لكي زاده امير, آقا گلزاده پريسا, ابراهيمي اسماعيل, ابراهيمي مهدي, "Prediction of thermostability from Amino Acid Attributes by Combination of Clustering With Attribute Weighting: A New Vista in Engineering Enzymes", PL0S ONE, No. 6, PP. 1, 2011.
27_ امام شكوفا, ابراهيمي منصور, ابراهيمي اسماعيل, "Application of supervised feature selection methods to define the most important traits affecting mazimum kernel water content in maize", Australian Journal of Crop Science, No. 5, PP. 162-168, 2011.
28_ بختياري زاده محمد رضا, ابراهيمي منصور, ابراهيمي اسماعيل, "Development of EST-SSR markers in the Chicken Gallus gallus :Application of functional", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, No. 2 , 2011.
29_ بختياري زاده محمد رضا, ابراهيمي منصور, ابراهيمي اسماعيل, "Discovery of EST-SSR LungCancer,Tagged EST s with SSRs Lead to differenatial Amino Acid and protein expression patterns in canc", PL0S ONE, No. 6 , 2011.
30_ تارخ بدون اسم, ابراهيمي منصور, ابراهيمي مهدي, ثاني فاطمه زمان, ره پيما نرجس, محمدي منيژه, قائمي محمد رضا, ابراهيمي اسماعيل, "Comparative study of ammonium transportters in different organisms", GENES & GENOMICS, No. 33 , 2011.
31_ شرفي احسان, عالمزاده احمد, ابراهيمي منصور, دادخوايي نادر, ابراهيمي مهدي, "Amino Acid Features of P1B Atpase Heavy Metal Transporters Enabling Small Numberrs of Organisms to Cope With Heavy Metal Pollution", Bioinformatics and Biology Insights, No. 5, PP. 59, 2011.
32_ لكي زاده امير, AGHA-GOLZADEH P., ابراهيمي منصور, "Engineering Thermostable Enzymes;Application of Unsupervised Clustering Algorithms", ADVANCED STUDIES IN BIOLOGY, Vol. 3, No. 2, PP. 63-78, 2011.
33_ لكي زاده امير, ابراهيمي منصور, ابراهيمي اسماعيل, ابراهيمي مهدي, "Application of Bioinformatics Algorithms to Define the Most Important Protein Features Contribute to GABA Receptors Diversity", ADVANCED STUDIES IN BIOLOGY, No. 3, PP. 63-78, 2011.
34_ مهاجراني سيد فرهاد, ابراهيمي منصور, "Engineering thermostable Enzymesy Application of Unsupervised Clustering Algorithms", ADVANCED STUDIES IN BIOLOGY, No. 3, PP. 205-220, 2011.
35_ ابراهيمي منصور, طاهريان فرد مهناز, "Are fish being captured from kor River , Fars Iran , safe to eat?", AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH & MANAGEMENT, No. 13 , 2010.
36_ ابراهيمي منصور, طاهريان فرد مهناز, "pathological and hormonal changes in freshwater fishes due to exposure to heavy metals pollutants.", WATER AIR AND SOIL POLLUTION, No. 9 , 2010.
37_ بسك آبادي حسن, ماموري غلامعلي, ابراهيمي منصور, غيور مجيد, اسماعيلي حبيب, صاحبكار امير حسين, "neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeeding", ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, No. 19, PP. 301-307, 2010.
International Conference Papers
38_ SHAMABADI N., تاجيك قنبري محمد علي, ابراهيمي منصور, حسين زاده فائزه, "The use of Bioinformatics Alghorithms to amino acid based classification of microbial Cellulases", Proceedings of The 4th Iraninan Bioinformatics , 2012.
39_ ابراهيمي منصور, "Predict the behavior of influenza virus, using sequence mining algorithms", Proceedings of The 4th Iranian Conference on Bioinformatics , PP. 51, 2012.
40_ حسين زاده فائزه, كيوان جو اميرحسين, بختيار زاده محمد رضا, ابراهيمي منصور, "Prediction the class of lung cancer by support vector machine )SVM) models based on structeral and physicochemical attributes of involved proteins", Proceedings of the 4th Iranian on Bioinformatics , 2012.
41_ حسيني سيد هادي, ابراهيمي منصور, "The use of heterogeneous systems for superfast processing in Bioinformatics", Proceedings of The 4th Iranian Conference on Bioinformatics , 2012.
42_ سالاري علي, رضوي مرتضي, ابراهيمي منصور, "Promoter Analysis of Organismic Structure of Acyl Carrier Protei Desaturase Enzyme", Proceedings of The 4th Iranian Conference on Bioinformatics , 2012.
43_ كريمي جعفري فايزه, ابراهيمي منصور, "Predict behavior of influenza viruses, using sequence mining algorithms", Proceedings of The 4th Iranian Conference on Bioinformatics, PP. 51, 2012.
44_ موسوي سيد حسين, سالاري علي, رضوي سيد مرتضي, ابراهيمي منصور, "Designing models for determination of NANONG structure in different organism", Proceedings of The 4th Iranian Conference on Bioinformatics, PP. 95, 2012.
45_ موسوي سيد حسين, سالاري علي, رضوي سيد مرتضي, ابراهيمي منصور, "Designing models for determination of SOX2 structure in different organism", Proceedings of The 4th Conference on Bioinformatics , 2012.
46_ امام شكوفا, ابراهيمي اسماعيل, ابراهيمي منصور, "Defining the main traits of maize", Proceedings of ICMMYT , 2011.
47_ ابراهيمي منصور, گلزاده پريسا, ابراهيمي اسماعيل, "Application of bioinformatics models to define influenza virus a subtypes", Proceedings of Bioinformatics and Computational Biology , 2011.
48_ ابراهيمي منصور, "Application of bioinformatics algorithms to define the most important protein features contribute to GABA receptors diversity", Proceedings of 2nd international conference on chemical, biological and environmental engineering , 2010.
تعداد بازديد اين صفحه: 7704
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پژوهشكده سبز - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما